Džípy Tatra » Po stopách T805 - štábní

Po stopách T805 - štábní

 Nejdříve jsem spatřil vozidlo v akci na srazu vojenské historické techniky v Držkové u Zlína v r. 2003. 
Zde, jako všude jinde, vzbuzoval pozornost.

 
  

Dostal se mi do rukou časopis. Popisuje zde  jeho vznik, tak jak majitel vozu pan Randa vylíčil. Podrobně rozebírá všechny funkce agregátů, páček a hejblátek.

Po té mi přátelé posílali jeho fotografie jako zajímavost a někdy i jako nesmysl.


Nedalo mi to, a s panem Hubertem Randou jsem se seznámil. Dohodli jsme se, že v zájmu objektivity zveřejníme všechny dostupné informace o vzniku Tatry na tomto soukromém webu.


Auto je vlastně postaveno podle fotografie. Boky a záď spíše podle očitých svědků, kteří dodnes žijí.

Proto, aby byly vystaveny veteránské značky, potvrdili 
bývalí vojáci základní služby,
že toto vozidlo viděli na vojenských útvarech,
kde sloužlili.

Abych ukojil svou zvědavost a zažehnal pochybnosti, vydal jsem se za bývalými vojenskými řidiči, kteří potvrzují a pamatují toto vozidlo. 
GAZ je zde jako dekorace.

"Měli jsme ji na útvaru. Maximálně se s ní projelo po autoparku a pak se zase schovala." říká pan Kovář 

"Byl jsem její řidič. Když v r. 63 tzv. bouchla Kuba jeli jsme na cvičení na Doupov. Tam se na Tatře pokazilo zapalování. Kluci dílenští ji opravili a celé tři týdny jsem vozil autonáčelníka. Všude, kam jsme přijeli, vzbuzovala u důstojníků obrovský zájem", vzpomíná Jaroslav Kubišta.
GAZ je zde jako dekaroce.

Při rozpravě u kávy jsme se shodli, že rozměrová skica pochází s největší pravděpodobností z Kopřivnice. Sloužila asi jako podklad pro výrobu u nějakého útvaru.

Pan Randa pracoval na projektu dál a předložil Vojenskému historickému ústavu všechny své podklady a ten mu vyhotovil odborný posudek.

Na základě tohoto provedl VCC Třebíč testaci historického 
vozidla s kladným výsledkem.