Renovace T805 » Štábní » Na Začátku

Znovuzrození Tatry T805-štábní


Na začátku byla touha dozvědět se, zda nepokračoval vývoj Tatry T804. Tento byl ukončen před vznikem T805-valníku v r.1954. Indície o nějakých dalších prototypech byly vždy jen v ústní podobě, a tak se pomalu rodila legenda o tzv. "džípu" postaveném na podvozku klasické T805 údajně na zakázku tehdejšího ministra obrany gen. Čepičky.  Dle očitého svědka byly vyrobeny tři prototypy ve "Vojenských opravovňach" Zlaté Moravce. Toto svědectví je pak použito pro přidělení veteránské značky klubem VCC Třebíč jednomu z nich. Nesmí být tedy důvod zpochybňovat skutečnost, že musí existovat ještě dva kusy.

Akci sponzorovala firma reklamní agentura